Pokračováním na „Přihlášení" uživatel potvrzuje, že se seznámil
s Provozním řádem systému CRZ (odkaz: https://www.policie.cz/clanek/provozni-rad.aspx)
a s pravidly bezpečného chování uživatele CRZ (odkaz:https://www.policie.cz/clanek/bezpecnostni-pravidla.aspx).

Zpět na https://www.policie.cz/clanek/centralni-registr-zbrani.aspx)